Najlacnejsisport.sk Najlacnejsisport.sk 0918 665 685
Poradňa Všetko o nákupe O nás Kontakty
/

Ako pre seba vybra vhodný bežecký trenažér na domáce použitie

V tomto článku sa zameriam na základné parametre a aspekty bežiacich pásov, ktoré sú pre jeho správny výber vežmi dôležité. Ak ste začiatočník a bežiacim pásom a jeho parametrom vôbec nerozumiete, odporúčam si tento článok naozaj prečíta. Verte, že potom bude pre vás výber ďaleko jednoduchšie.

Na začiatku by som rád podotkol, že bežecký pás pre domáce použitie nevyberáme rovno podža najvyššej ceny, najlepšie výbavy a podobne, ale vhodný bežiaci pás vyberáme samozrejme v prvom rade podža toho, kto ho bude používa, a akým spôsobom na ňom chce beha.

Základné rozmerové parametre bežiacich pásov

Samozrejmosou je, že iný bežecký pás bude ideálny pre aktívneho športovca a skúseného bežca a iný bežiaci pás bude vhodný pre človeka, ktorý chce na páse chudnú či rehabilitova.

V prvom rade sa zameriame na výšku, váhu a ďalšie parametre nášho tela, ktoré vezmeme pri výbere bežiaci pásu do úvahy.

Čo sa týka rozmerových parametrov, zo strany bežiaceho pásu je nutné sledova:

  • šírku bežeckej plochy pásu,
  • ďalej sa zameriame na odpruženie, silu a materiál pásu, ktorý je pochopitežne dôležitý z hžadiska životnosti výrobku.

Vežkos plochy bežiaceho pásu

Běžecký pás MASTER F-06 Šírka bežeckej plochy je nesmierne dôležitým parametrom. Je dôležitý hlavne preto, lebo ovplyvňuje komfort nášho behu.

Všeobecná zásada je, čím širšie, tým lepšie, najmä pre intenzívnejší beh. Pri nedostatočnej šírke bežiaceho pásu je nutné neustále stráži našej polohu a môže dochádza k pádom a zraneniam.

Ak má plocha pre bežcov šírku zhruba do 35 cm, nie je bežecký pás vhodný pre beh, ale iba pre chôdzu. Akékožvek behanie i s vežmi nízkou rýchlosou je na úzke bežeckej ploche vežmi ažké a nepríjemné.

Bežecké pásy so šírkou plochy do 45 cm sú vhodné skôr pre kondičný beh nižšej intenzity, väčšinou sa uvádza rýchlos behu maximálne do 10 km / h, ale prakticky je to ešte menej.

Šírka bežeckej plochy cca nad 45 cm je potom určená už pre všetky typy behu a tréningu. Aj pri väčších rýchlostiach behu nie je nutné neustále sledova vlastnú polohu na bežiacom páse a pri behu sa môžeme venova aj iným činnostiam, ktorým môže by napríklad sledovanie televízie.

Sklon bežeckej plochy pásu

Niektoré bežecké pásy sú k dostaniu vo variante s možnosou zmeny sklonu vlastnej bežeckej plochy. Lacnejší variant bežeckého pásu ponúka zmenu sklonu manuálne.

Modernejšie a drahšie bežecké pásy ponúkajú funkciu ovládania sklonu elektronicky. Táto funkcia je vežmi užitočná, pretože môžeme simulova beh do kopca aj uprostred tréningu. Funkciou tak stimulujeme záaž a zvyšujeme odolnos. Pre profesionálnych športovcov je táto funkcia nepostrádatežná súčas pásu. Moderné bežecké pásy s digitálnym ovládaním tento sklon mení automaticky podža vybraného programu, ktorý simuluje rôzne druhy tréningu.

Odpruženie bežeckej plochy

Bezecky pasĎalšie esenciálne parametere, na ktorý je nutné pri výbere bežeckého pásu pomýšža, je odpruženie bežeckej plochy. Dobré odpruženie bežeckej plochy minimalizuje nebezpečenstvo poškodzovania našich kĺbov pri behu, ako je to napríklad na tvrdom povrchu vonku.

Najlacnejšie bežecké pásy nemajú odpruženie vôbec, preto sú určené prevažne pre chôdzu. U bežeckých pásov určených pre beh je už od nižšej cenovej kategórie zaistené určité odpruženie bežeckej plochy. Najjednoduchší systém odpruženia je obvykle vykonaný uložením bežiaci plochy na gumovú podložku.

Drahšie bežecké pásy sú vyhotovené tak, že majú okrem bežeckej dosky uložené na špeciálnych gumových blokoch už celú konštrukciu rámu, v ktorom je bežecká plocha zasadená, odpružena, a prudké dopady sú tak bezpečne odžahčené.

Existujú tiež profesionálne bežiace pásy určené pre osoby s postihnutím kĺbového aparátu so špeciálnym prevedením. Tieto bežiace pásy sú však vežmi drahé. Rovnako ako profesionálne bežecké pásy, ktorými sa vybavujú napríklad posilňovne a fitcentrá.

Výkon motora bežeckého pásu

Ako bolo uvedené vyššie, v našej ponuke môžete nájs jednoduché mechanické bežiace pásy bez motora aj pásy motorové.

V motorových bežiacich pásov, ktoré sa hodia pre beh, je rýchlos, ktorú na páse dosahujeme, daná výkonom motora, šírkou bežeckej plochy a váhou užívateža.

Motor musí pri každom došliapnutí bežcov prekona vzniknutý odpor daný váhou človeka, platí teda všeobecne, že čím má človek vyššiu váhu, a čím požaduje vyššie rýchlosti, tým vyšší musí by výkon motora bežiaceho pásu.

Ovládanie bežeckého pásu

Dnešné moderné bežecké pásy sa už všetky ovládajú digitálne na displeji. Najjednoduchším spôsobom, ako si regulova svoju rýchlos behu na bežiacom páse, je ovládanie pridávaním plus a mínus.

Lepšie bežecké pásy umožňujú vybera preddefinované programy rôznych druhov tréningov, pri ktorých dochádza k automatickému prepínaniu rýchlosti pásu a jeho sklonu v priebehu cvičenia, ktoré tak nie je monotónne a kopíruje reálne podmienky behu.

Niektoré bežecké trenažéry umožňujú automatické upravovanie rýchlosti behu podža vami nadefinovanej požadovanej tepovej frekvencie.

Meranie tepovej frekvencie na bežiacom páse

Běžecký pás MASTER F-12Dôležitým parametrom bežeckých pásov je stanovenie hodnoty tepovej frekvencie. Pre aeróbne cvičenie, pri ktorom sú spažované tuky, a ktoré je najprínosnejšie pre srdce a cievny systém, je nutné udržiava tepovú frekvenciu na zhruba 75 percentách maximálnej tepovej frekvencie.

Svoju maximálnu tepovú frekvenciu si môžeme urči zjednodušene odčítaním svojho veku od čísla 220 pre mužov a 226 pre ženy. Ako vidíme, maximálna tepová frekvencia je závislá na veku, pričom s ním tepová frekvencia postupne klesá.

Bežecké pásy sú vybavené väčšinou dotykovým snímačom umiestneným na madlách bežiaceho pásu, na ktoré jednoducho priložíte dlane. Ruky by tu mali by asi minútu a na displeji sa vám zobrazí tepová frekvencia. Niektoré bežecký pásy majú snímače ušné. Nevýhodou týchto systémov merania tepovej frekvencie je nepresnos, aj keď pre orientáciu postačujú.

Pre presnejšie meranie je však k dispozícii hrudný pás, ktorý do počítača v bežeckom trenažéry prenáša údaj o vašej tepovej frekvencii. Ak chcete ma tepovú frekvenciu meranú presne, vyberajte taký bežecký pás, ktorý je vybavený integrovaným prijímačom pre hrudný pás.

Poloha zloženia bežiaceho pásu

V dnešnej dobe už prevažná väčšina bežeckých trenažérov disponuje funkciou, ktorá nám umožní pás zloži v rámci úspory miesta v domácnosti. Aj menšie bežiace pásy sú roztiahnuté na byt pomerne vežké a preto túto funkciu uvítajú najmä majitelia menších bytov, napríklad obyvatežov panelového domu.

Zloženie spočíva v sklopení bežeckej plochy do vertikálnej polohy a presun na iné miesto s pomocou koliesok na podvozku. Bez koliesok by to bolo pomerne ažké, pretože bežiaci trenažér s motorom dosahuje hmotnos okolo 100 kg.

Ako na bežeckom trenažéri cviči?

Rád by som vám odovzdal pár základných tipov pre neskúsených bežcov na páse:

1. Nezačínajte beh hneď s plnou rýchlosou. Rovnako ako pri behu vonku je dobré sa najprv zahria. Odporúčam skôr dynamické precvičenie žahkým klusom pár minút. Niektorí žudia preferujú statický strečing, jeho prínos je v poslednej dobe spochybňovaný a ja osobne sa klaniam tiež k dynamickému precvičeniu a zahriatiu svalov. Strečing je vhodný po ukončení tréningu, nech sa nám neskracujú svaly.

2. Pri behu na bežiacom páse používajte bežeckú obuv. Aj keď je bežecká plocha odpružená, behanie na boso nie je príliš komfortné a bolia z neho chodidlá. Odporúča sa kvalitná bežecká obuv s pevnou podrážkou.

3. Pri behu priebežne sledujte svoju tepovú frekvenciu. Správna tepová frekvencia je dôležitá pre prechod tela do aeróbneho stavu, kedy sú ako energia využívané predovšetkým tuky. K tomu je nutné cvičenie pri nie príliš vysokej intenzite a po dostatočne dlhú dobu bez prerušenia. Tuky sa začínajú spažova približne po 15 - 20 minútach nepretržitého behu pri vhodnej tepovej frekvencii. Ako urči svoju vhodnú tepovú frekvenciu sme si vysvetlili vyššie.

V akom úseku dňa sa odporúča používa bežiaci pás pre efektívne chudnutie?

Ak budeme pás používa na účely chudnutia, je najlepšie beha ráno na lačno, kedy máme najnižšiu hladinu cukrov, ktoré organizmus berie ako zdroj energie prednostne a preto trvá určitú dobu, než telo začne spažova tuky. Pri rannom behu k tomu preto dôjde skôr. Ak chceme schudnú, treba beha najlepšie 4 krát týždenne.

Prečítajte si tiež:

Bežecké pásy vám zaručene udržia či zlepšia kondíciu počas nadchádzajúcej dlhej zimy

Bežecké trenažéry versus behanie v teréne

Športové potreby a posilňovacie stroje teraz ešte lacnejšie!

Posilňovacie stroje pre silnú imunitu (nielen) počas zimy

alebo prejdite rovno k výberu bežeckého pásu v e-shope.