Najlacnejsisport.sk Najlacnejsisport.sk 0918 665 685

Ako vybra pulzmeter - vᚠskvelý pomocník k efektívnemu tréningu a zdravému životnému štýlu

Úvod

Pulzmeter je prístroj určený na meranie tepovej frekvencie. Okrem tohto názvu prístroja sa môžete stretnú aj s označením športtester. Prístroj je výborným pomocníkom pre tréning akéhokožvek športu, pretože pomocou neho môžete sledova adekvátnu mieru záaže svojho tréningu, čím môžete pri cvičení dosiahnu maximálnu účinnos. Pulzmeter zvyčajne býva v prevedení náramkových hodiniek, ktoré ako koncový prijímač pracujú s takzvaným hrudným pásom. Okrem toho majú pulzmetre aj ďalšie časové a iné funkcie, ktoré sú dopočítavané počítačom. Jedná sa napríklad o počítanie spálených kalórií a podobne.

K čomu je pulzmeter dobrý?

Pulzmeter je vhodný pre akúkožvek športovú aktivitu. Meranie tepovej frekvencie vám umožní optimálne nastavi vlastný tréning tak, aby ste dosiahli maximálny výsledok. Pulzmetre sa vyrábajú ako špeciálne určené na rôzne športové odvetvia, existujú tak pulzmetre vhodné na beh, cyklistiku, fitness a podobne. Od toho sa odvíjajú potrebné parametre. Napríklad pulzmetre k jazde na bicykli alebo na hromadné cvičenie musia by vybavené digitálnym prenosom signálu medzi hrudným pásom a hodinkami, aby nedochádzalo k miešaniu dát medzi rôznymi pulzmetrami. Naopak, ak ho budete využíva iba k sólovému behaniu, jazde na bicykli a podobne, postačí vám jednoduchý pulzmeter s analógovým prenosom.

Aké spôsoby merania tepovej frekvencie rozoznávame?

Tepovú frekvenciu či vlastný pulz, ktorý je daný činnosou srdca, možno mera niekožkými spôsobmi. U športu je v prípade osobných pulzmetrov najviac používaná varianta meranie s pomocou takzvaného hrudného pásu. Hrudný pás sa nasadí na holé telo v oblasti hrudníka (pod prsiami) a musí tu by umiestnený po celú dobu merania. Pulzmeter tak môže cez hrudnú stenu sníma priamo vaše srdcové ozvy. Hrudný pás je vlastne elektróda snímajúca srdcovú činnos, namerané hodnoty potom vysiela ako vysielač do prijímača s počítačom, ktorým sú pulsmetrové hodinky či iné počítacie stroje. Princíp merania je rovnaký ako pri meraní EKG v medicíne, elektróda sníma elektrické potenciály vznikajúce fyziologicky pri činnosti srdca. Meranie tepovej frekvencie je tak vežmi presné. Moderné hrudné pásy bývajú vyhotovené tak, že sú na tento účel dobre tvarované a ich nosenie je čo možno najviac pohodlné. Ak si športovec zvykne, počas cvičenia ani nespozná, že ho má nasadený.

Druhým spôsobom merania je priloženie prsta alebo dlane na špeciálnu dotykovú plochu. S týmto spôsobom merania sa môžeme stretnú napríklad u niektorých fitness strojov. Takýto spôsob merania tepovej frekvencie je menej presný a jeho nevýhodou je tiež to, že nezachováva kontinuitu meraní.

K čomu je maximálna tepová frekvencia a ako si ju môžeme sami vypočíta

Ak budete trénova s pulzmetrom, budete potrebova zmera ideálnu tepovú frekvenciu, ktorú by ste pre dosiahnutie optimálnych výsledkov pri cvičení nemali prekračova. Túto hodnotu potom do pulzmetru nastavíte. Princípom je, že za vás pulzmeter stráži to, či ste stále v pásme aeróbneho cvičenia. Aeróbne cvičenie je dlhodobé cvičenie (aspoň 15 - 20 minút), ktoré je vykonávané so stálou, nie príliš vysokou intenzitou.

Aeróbne cvičenie

Aeróbne cvičenie je základnou zbraňou v boji proti civilizačným a chronickým ochorením. Moderná doba je okrem svojich výdobytkov sprevádzaná tiež nadmerným stresom, sedavým spôsobom života v práci a moderných dopravných prostriedkoch a inými aspektmi moderného nezdravého štýlu života. źuďom chýba dostatočný pohyb, ktorý ich sprevádzal od samých počiatkov žudského rodu. To sa premieta do zvýšenej frekvencie výskytu chronických ochorení, najmä srdcového, cievneho a dýchacieho systému a výskytu rakoviny. Aeróbnym cvičením sa dostávate do stavu, kedy vaše telo spažuje efektívne telesné tuky, dochádza k optimálnej záaži organizmu a posilnenie činnosti srdca, cievneho a dýchacieho systému. Pravidelné cvičenie má za následok znižovanie kžudového pulzu, predchádzate tým tiež nebezpečenstvo vzniku vysokého tlaku, dýchacích ochorení a tak ďalej. Okrem toho pri ňom, vplyvom uvožňovanie endorfínov a iných hormónov dobrej nálady a celkovú stimuláciu centrálnej nervovej sústavy, dochádza k eliminácii nadmerného stresu a stimuláciu mozgových funkcií. Pravidelný športovec sa cíti lepšie ako fyzicky, tak celkovo po psychickej stránke.

Výpočet maximálnej tepovej frekvencie

Moderné pulzmetry zvyčajne ponúkajú funkciu, ktorá vám maximálnu tepovú frekvenciu dokáže vypočíta zo zadaných parametrov ako je vek, pohlavie a hmotnos či výška. Túto hodnotu si však môžete tiež približne vypočíta sami.

Pre začínajúcich športovcov sa odporúča odpočíta od čísla 220 (u mužov), alebo od čísla 226 (u žien) vlastný vek v rokoch. Ak ste už aktívnejší, skúsenejší športovec, odpočítajú od čísla 205.

Je potrebné si uvedomi, že vypočítané hodnoty sú približné, vychádzajú zo štandardov pre daný vek. Ak chcete získa presnú hodnotu zvyčajne k profesionálnejšiemu využitiu, môžete si maximálnu tepovú frekvenciu necha urči u špecializovaného lekára, ktorý vám na tento účel vykoná takzvaný záažový test.

Druhy pulzmetrov podža funkcií a využitia

V tejto časti vám poradíme, aký pulzmeter by ste mali hžada vzhžadom k využitiu a spôsobu vášho tréningu.

Chudnutie

Ak športujete najmä s ciežom redukova váhu a vyrysova telo, mali by ste si zaobstara pulzmeter s funkciou umožňujúci dopočítania množstvo spálených kalórií. To dnes zabezpečujú v podstate všetky modely pulzmetrov, takže si vystačíte aj lacnejším, jednoduchým prístrojom.

Behanie

V prípade, že potrebujete pulzmeter k behaniu a nepotrebujete žiadne ďalšie funkcie, bude vám stači obstaranie pulzmetru so základnými funkciami, ktorý má možnos nastavenia takzvaných zón. Funkciu zón totiž využijete pre intervalový tréning. Opä si vystačíte s obyčajnejším pulzmetrom, ktorý bude zaujímavý svojou nízkou cenou. Ak však pri behaní chcete mera tiež ubehnutú vzdialenos, kúpte si pulzmeter s integrovaným krokomerom, GPS senzorom alebo footpady.

Cyklistika

Mienite si kúpi pulzmeter k jazde na bicykli, je vhodné kúpi si prístroj, ktorý je na to priamo určený. Tento druh pulzmetru zlučuje funkciu pulzmetru a computeru na bicykel do jedného prístroja. Ak však jazdíte na bicykli, ale chcete svoj pulzmeter používa univerzálnejšie, na viac športových aktivít, riaďte sa ostatnými poznatkami v tejto časti článku.

Univerzálne použitie

Optimálny druh pulzmetru na prevádzkovanie viacerých druhov športov by mal obsahova GPS senzor, s ktorým budete môc mera ubehnutú či prejdenú vzdialenos. Výhodné je, že tak nebudete musie trénova s viacerými rôznymi špecializovanými prístrojmi, ktoré ponúkajú tieto funkcie zvl᚝.

Turistika

Pokiaž zháňate pulzmeter pre turistické využitie (horolezci, turisti a podobne), budete k tomu najviac zrejme potrebova funkciu výškomeru a kompasu. Tieto funkcie niektoré pulzmetry ponúkajú, nutnosou však zvyčajne býva ich kalibrácia. V tomto prípade sa opä oplatí zaobstara pulzmeter s GPS senzorom, ktorý meranie týchto hodnôt ponúka tiež.

Prečítajte si tiež ďalší článok zaoberajúci sa pulzmetrami a ich výberom.

Pulzmeter - tréningové zóny, alebo ako trénova a starostlivos o hrudný pás

Alebo rovno prejdite do kategórie Pulzmetre na našom e-shope.