Najlacnejsisport.sk Najlacnejsisport.sk 041 421 5450
Poradňa Všetko o nákupe O nás Kontakty
/

Ako vybra správny cyklotrenažér

Čo je cyklotrenažer?

Pôvod rotopeda, trocha z histórie

Pre koho je cyklotrenažér určený?

Prečo cviči na cyklotrenažéry?

Aké máme druhy cyklotrenažérov?

Ako vybra Cyklotrenažér - Kritériá výberu správneho spinningového kolesa.

Čo je cyklotrenažér?

Cyklotrenažér, spinningové koleso, cyklistický trenažér, cyklotrenažér alebo cyklo trenažér, to všetko sú synonymá pre jeden druh prístroja. Jedná sa o simulátor bicykla, ktorý nám môže efektívne nahradi intenzívny tréning na bicykli. V podstate slúži ako náhradka bicykla akéhokožvek druhu pri zlých klimatických podmienkach, najmä v zimnom období. Jedná sa o plnohodnotnú náhradu bicykla. Tieto simulátory sú určené pre intenzívny tréning a ponúkajú možnos nastavi presné a vežmi vysoké zaaženie.

Cyklotrenažéry nám umožňujú vežmi dobre simulova reálnu jazdu na bicykli nastavovaním rôznych úrovní záaže.

Poznámka: Správne by mal by oddelený názov cyklotrenažer a spinningový bicykel, vzhžadom k inému prevedenie zotrvačníka - s vožnobehom a bez vožnobehu (pozri ďalej), ale to sa dnes nedodržiava a obidva názvy sa používajú ako synonymá pre jeden prístroj všeobecne. Aj v tomto článku je názvoslovie zámerne porušované.

Pôvod rotopedu, trocha z histórie

Podža dostupných zdrojov o pôvode rotopedu čiže spinningového kolesá pochádza prvý trenžér z 80. rokov a za jeho vznik je zodpovedný Johnatan Goldberg, čo bol vytrvalostný cyklista pôvodom z Juhoafrickej republiky. Tento športovec v podstate upravil vtedajšiu dostupnú technológiu, kedy bola reálna bicykla len zbavená svojich bicyklov a usadená na pevnú podložku, tomu sa hovorilo stacionárny bicykel. Goldberg systém doplnil pridaním možnosou nastavenia programov a rôznej intenzity.

Pro koho je cyklotrenažér určený?

Cyklotrenažér je určený pre všetkých, ktorí si chcú zvyšova či udržiava svoju fyzickú kondíciu - pre tých, ktorí sa neustále zameriavajú na kondičný tréning, aeróbne spažovanie tukov a chudnutie, tak aj pre intenzívnu prípravu profesionálneho či vrcholového športovca.

Prečo cviči na cyklotrenažéry?

 • Oproti cvičenia na rotopede ponúka cyklotrenažér možnos presne nastavi rôzne vysokú intenzitu záaže.
 • Cyklotrenažér ponúka možnos intenzívneho tréningu a preto môže by použitý aj profesionálnymi športovcami ako náhrada vysoko náročného tréningu. Je však rovnako dobre použitežný pre obyčajné udržanie kondície bežného užívateža a chudnutie a spažovanie tukov, ktoré ocenia najmä ženy.
 • Pravidelné cvičenie na cyklo trenažéri má aeróbny charakter, u ktorého bolo preukázané priaznivé pôsobenie na krvný obeh, tlak, dýchacie funkcie a hladinu lipidov v krvi a obezitu. Pravidelné cvičenie na stacionárnom pomáha predchádza ochoreniam srdca a ciev, ktoré sú v dnešnej modernej spoločnosti najčastejšou príčinou úmrtí.
 • Trenažér je zhotovený tak, že je pri cvičení zaistená šetrnos pre naše kĺby.
 • Pravidelní cvičenie uvožňuje endorfíny a iné " hormóny šastia " a pomáha tak bojova so stresom a zvýšenou psychickou tenziou, ktoré sa v dlhodobom hžadisku podiežajú na vzniku rôznych chorôb psychického i organického charakteru.
 • Cvičením na spinningovom bicykli trénujeme a spevňujeme rovnaké svalové partie ako pri jazde na bicykli, jedná sa najmä o zadok a dolné končatiny, presnejšie stehná a lýtka.

Aké máme druhy cyklotrenažérov?

Cyklotrenažéry rozdežujeme do dvoch základných skupín,, a to podža účelu používania. Je preto nutné pred samotnou kúpou cyklotrenažéra starostlivo zváži, aké bude jeho využitie.

Rozoznávame teda dve základné skupiny týchto simulátorov, ktoré sú:

 • Spinningové bicykle pre domáce cvičenie
 • Spinningové bicykle pre profesionálov, fitcentrá a posilňovne

CyklotrenažérU prvej skupiny, spinningové bicykle pre domáce cvičenie, stačí zaobstara lacnejšie varianty tohto posilňovacieho stroja. Slúži ako náhrada kolesá mimo sezónu, je šetrný ku kĺbom a ideálne pre spažovanie tukov.

U druhej skupiny, spinningové bicykle pre profesionálov, fitcentrá a posilňovne, je treba voli drahšie a kvalitnejšie posilňovacie stroje so zárukou pre dlhodobé a intenzívne používanie.

Je nutné si uvedomi, že kým domáci cyklotrenažér možno používa iba niekožkokrát týždenne v krátkych časoch, napríklad maximálne po hodine, profesionálny cyklotrenažér môže by v prevádzke takmer nepretržite. Tento typ trenažéra disponuje týmito špecifickými vlastnosami:

 • Tieto cyklotrenažéry disponujú vyššou nosnosou, až 150 kg.
 • Majú variabilné nastavenie rámu pre tréningový i pohodlný posed.
 • Má riadidlá aj sedadlo nastavitežné nielen na výšku, ale aj na šírku (v pozdĺžnom smere).

Ako vybra Cyklotrenažér - Kritériá výberu správneho spinningového kolesa.

Pre správny výber rotopede či spinningového kolesa je nutné sledova a správne vyhodnoti určité základné parametre týchto posilňovacích strojov. Tu je pre vás v stručnosti zhrnieme.

Kto a akým spôsobom bude cyklotrenažér používa?

ažiskovým bodom pre výber spinningového kolesa je uváženie, kto a akým spôsobom ho bude využíva. Samozrejme bude rozdiel pri výbere pre bežného užívateža, ktorý bude cyklotrenažer používa pre kondičný tréning a chudnutie, a naopak iné preferencie bude ma aktívny športovec, profesionál či pravidelný spinningovom nadšenec.

Je potrebné zohžadni parametre nášho tela - hmotnos a výška.

Pri výbere cyklotrenažéra je potrebné vzia do úvahy základné parametre vášho tela, ktorými sú vaša hmotnos a výška.

Spôsoby a intenzita cvičenia na cyklotrenažérov

Cyklotrenažér vyberáme taktiež podža požiadaviek možnosti šliapanie v stoji a vožby rôznych stupňov záaže, táto možnos nemusí by pri všetkých modeloch samozrejmosou.

Dôležité je tiež to, či má cyklotrenažér tak zvanú vožnobežku, to znamená, že ak zastavíme šliapania, šlapky stojí a zotrvačník ide ďalej. Druhým variantom je pevné spojenie šlapiek so zotrvačníkom, ak v tomto prípade zastavíme šliapania, vplyvom zotrvačnosti nám šlapky pôjdu ďalej.

Stupeň zátaže na cyklotrenažéry

Pri výbere spinningového kolesá sa jedná o hlavnej požiadavku, a to podža toho, kto a akým spôsobom bude cyklotrenažer využíva. K záaži sa úzko viaže typ brzdného systému a ovládanie záaže - viď ďalej.

CyklotrenažérBrzdný systém cyklotrenažéru

Současně dostupné technologie nabízejí tři základní provedení brzdného systému cyklotrenažerů.

1. Prítlačná brzda

Najrozšírenejšiou variantou je kotúčová čiže prítlačná brzda. Tu odpor vytvorí doštičky, ktoré zotrvačník brzdí tým, že na neho tlačí. Jedinou nevýhodou je to, že doštičky musíme po určitom časovom intervale meni, inak je systém vežmi účinný.

2. Magnetická brzda

Magnetická brzda je druhou variantou brzdného systému. Jej hlavnou prednosou je o niečo tichší chod a fakt, že systém nemusíme udržiava, pretože sa neopotrebováva ako systém kotúčový. Magnet vytvára odpor pôsobením magnetického poža a približovaním a odďažovaním sa od zotrvačníka.

3. Elektromagnetická (indukční) brzda

Elektromagnetická čiže indukčné brzda je tretia dostupná varianta brzdného systému. Brzdný prvok tvorí cievka s elektromagnetom, vežkos prúdu v cievke a teda aj intenzitu magnetického poža riadi počítač. Táto varianta je vežmi komfortné a umožňuje zvládnutie aj vežmi vysokej záaže, zaručuje vežmi presné meranie vzdialenosti a ďalších parametrov a je sprevádzaná absolútne tichým chodom. Tento typ brzdy sa samozrejme umiestňuje do najdrahších, vysoko kvalitných cyklotrenažéroch pre uspokojenie náročných užívatežov.

Ovládanie záaže na cyklotrenažéry

Cyklotrenažéry sú k dostaniu v prevedeniach s ručnou reguláciou záaže alebo elektronickou variantom regulácie.

Ručná regulácia býva vykonaná otočným alebo posuvným regulátorom.

Elektronická regulácia záaže nám umožní manuálnu aj automatickú reguláciu záaže podža vybraného programu, profilu trate v priebehu tréningu. Priebeh a zmeny vidíme na displeji v priebehu šliapania.

Možné sú tiež programy, ktoré nám záaž upravujú automaticky podža požadovanej tepovej frekvencie. Tu je potrebné upozorni, že u lacnejších a menej kvalitných trenažérov je táto funkcia nie vždy príliš uspokojivé, a preto je vhodné pri požiadavke na túto funkciu voli kvalitný prístroj od renomovanej firmy alebo s dobrými referenciami. To býva najmä pri prístrojoch, ktoré umožňujú pripoji hrudný pás, pretože dotykový snímač na riadidlá nemeria tep natožko presne.

Zotrvačník cyklotrenažéra

CyklotrenažérČo sa týka zotrvačníka, cyklotrenažéry sú k dispozícii v prevedení so zotrvačníkom bez vožnobehu a s vožnobehom.

Cyklotrenažér bez vožnobehu, ktorý má šlapky pevne spojené so zotrvačníkom, by sa správne mal označova spinningový bicykel. Toto označenie však dnes skôr zovšeobecnelo na všetky druhy cyklotrenažéroch. Systém funguje rovnako ako napríklad u detského bicykla, ak prestanete šliapa, šlapky sa točí ďalej.

Druhý variant sa chová ako klasický bicykel pre dospelých, po ukončení šliapanie sa zotrvačník dotáciami sám bez väzby na kolesá, šlapky teda stojí, čo je komfortnejšie.

Tu je možné odporuči používatežom, ktorí pravidelne navštevujú spinningové cvičenia v posilňovniach, si zaobstara variantov prvý, ak teda nechcú meni zvyk. Druhá varianta je výhodnejšie pre klasických cyklistov. Je nutné si da pozor na názvoslovie, ktoré sa v praxi nedodržiava, ako bolo uvedené vyššie a prípadne si overi, že spinningový bicykel je naozaj spinningový bicykel v prevedení bez vožnobehu a naopak.

Pedále cyklotrenažéra

Aktívny cyklisti ocenia prevedenie pedálov so zámkom, čiže klipsňou, podobne ako u pedála klasického bicykla. U príslušných prevedení pedálov s tak zvaným SPD nástavcami možno tiež s výhodou používa cyklistickú obuv. Všeobecne možno poveda, že lacnejšie cyklotrenažéry (zhruba do desiatich tisíc korún) majú pedále obyčajné plastové. Kvalitnejšie stroje disponujú kovovými pedálmi, ktoré sú pochopitežne výhodnejšie z hžadiska únavy materiálu.

Čo sa týka pedálov, je výhodné zakúpi model so závitmi, ktoré umožnia prípadne pedále vymeni, rovnako ako u bicyklov.

Šliapací stred u cyklotrenažéra

Miskový stred je dnes v ponuke už iba pri lacných a menej kvalitných variantov cyklotrenažéroch. Jeho nevýhodou bolo žahké opotrebovanie a pomerne nákladné opravy. Miskový stred dostal názov podža ohnutej tyče, na ktorej sú pedále a ktorá prechádza stredom rotopeda. Podža toho toto prevedenie tiež spoznáme.

Lepšia varianta je osadenie pedálov na stred s kžučkami nasadenými na štvorhran, ako u klasického bicykla. Tento systém má lepšiu životnos.

Nastavenie sedla cyklotrenažéra

CyklotrenažérCyklotrenažéry umožnujú nastavitežnos sedla do výšky, niektoré modely majú aj možnos jeho posunu horizontálnym smerom k riadidlám pre menšie osoby. Ďalšou funkciou je sklapováne sedadlá, teda redukcia jeho náklonu.

Existujú tiež rozdiely v samotnom prevedení sedla, jeho kvalite a prevedení. Dostupné je obyčajne vypchaté sedlo, gélové alebo sedlo v športovom prevedení. Kvalita sedla je samozrejme rovnako dôležitá ako u klasického bicykla, najmä pre časté a náruživé užívanie.

Aj čo sa týka sedla sa oplatí zakúpi model so závitom, ktorý nám sedlo umožní prípadne vymeni po opotrebovaní.

Nosnos a parametry rámu cyklotrenažéru

Masivita rámu určuje nosnos celého cyklotrenažéra. Tento parameter je dôležitý najmä pre aktívnych športovcov, ktorý chcú šliapa aj v stoji. K tomu je nutné ma vežmi kvalitný a robustný rám. Nosnos je takisto dôležitá vzhžadom k parametrom nášho tela, tj vlastnej hmotnosti a výške. Výška športovca je určená tiež vežkosou rámu, výškou riadidiel a výškou sedla, ktorá sa dá zvyčajne nastavova.

Meranie tepovej frekvencie na cyklotrenažéry

Meranie tepovej frekvencie je vežmi dôležitým parametrom najmä pre akurátnych a aktívnych športovcov, ktorý potrebujú presne zmera, ako ich tréning prebiehal. Bežný užívatež, ktorý bude cyklotreanžér využíva skôr na kondičné, rekreačnému cvičenie túto funkciu môže aj oželit. Samozrejme podža individuálnych preferencií, niekomu postačí orientačné meranie tepovej frekvencie alebo si ju môže počas cvičenia mera sám. Prečo je tomu tak?

Ako už bolo uvedené, niektoré stroje sú vybavené dotykovým snímačom, ktorý je však v klasickom prevedení dotykov na riadidlách pomerne nepresný a slúži len k hrubému odhadu reálnej hodnoty. Športovci, ktorý potrebujú presné údaje, by mali požadova možnos pripojenia hrudného pásu, ktorý umožňuje vežmi presné meranie pomocou prenosu dát o tepovej frekvencii nameraných priamo z hrudníka do počítača. Navyše kvalitné cyklotrenažéry umožnujú počítačovo v rámci nastaveného, požadovaného programu meni intenzitu záaže na základe hodnôt tepovej frekvencie. Túto funkciu ocenia najmä aktívny cyklisti a profesionáli.

Transportné kolieska sú súčasou cyklotrenažéra

Dobrú komponentu, ktorá môže výrazne zvýši komfort pri používaní rotopede sú kolieska na podvozku, ktorá nám umožňujú posilňovací stroj po jeho naklonení vožne posúva po miestnosti, čo je vežmi dobrá pomôcka, pretože cyklotrenažér je dos ažký.

Funkcie vyrovnanie nerovností cyklotrenažéra

Vyrovnanie nerovnosti je ďalšou funkciou zvyšujúce komfort používania. Vyrovnávanie je vykonané pomocou nastavovacích nožičiek a umožňuje nám redukova prípadné nerovnosti podlahy. Pri lacnejších cyklotrenažéroch je to vykonané len otočnou excentrickou koncovkou nožičky, u drahších a kvalitnejších variantov cyklotrenažéroch je regulácia vykonaná pomocou nastavovacieho otočného regulátora na každej koncovke.

Funkcie pripojenia cyklotrenažéra k počítaču

Najdrahšie špičkové modely cykltrenažérů umožňujú tiež možnos pripojenia k počítaču. To nám umožní nahra rôzne programy, archivova prekonaná cvičenia a tréningy. Zaujímavou pomôckou je napríklad možnos zobrazenie krajiny pri jazde pre zvýšenie autenticity a atraktivity cvičenia. Možné je graficky zobrazi aj tep apod.

Záruka a servis cyklotrenažéra

Dajte si pri výbere pozor aj na dĺžku záruky a možnos servisu náhradných dielov. Ak už totiž do rotopede investujeme a nie je to práve malá suma, ani u lacnejších modelov, budeme určite chcie, aby nám vydržal čo najdlhšie. Ak by sa tak náhodou nestalo, je dobré, aby nám bol v prípade porúch vymenený alebo opravený.

Prečítajte si tiež:

Výhody domácej posilovne

Domáca posilovna - alebo ako vybavit domácu posilovnu

Fitness pomôcky MASTER z Vás urobia naozajstných majstrov

Ako vybra a používa cyklotrenažér

alebo prejdite rovno k výberu cyklotrenažérov v našom e-shope.