Najlacnejsisport.sk Najlacnejsisport.sk 0918 665 685

Domáce posilňovacie stroje a lavice

Domáce posilňovacie stroje patria k základnému vybaveniu každej posilňovne, a to ako domáce, tak aj profesionálne. V prípade domácej varianty vďaka nej môžete udržiava kondíciu, bez toho aby ste museli navštevova posilňovňu. Do tejto kategórie zaraďujeme rôzne stroje, ktoré slúžia na precvičovanie rôznych partií tela, patrí tu napr. Posilňovacie veža, posilňovacie lavice (šikmej lavice, benchpress lavice, nastavitežné lavice a pod.), Posilňovacie stroje na nohy, posilňovacie stroje na brucho a tak ďalej.

Čo v článku nájdete?

Odporúčame si tiež prečíta ...

Komu a na aký účel posilňovacie stroje slúžia?

Elipticaly Domáce stroje na posilňovanie využívajú s výhodou na udržiavanie kondície profesionálni kulturisti, športovci a nadšenci do fitness a kulturistiky, ako doplnok k cvičeniu v posilňovniach. Mladí žudia a žudia strednej generácie je používajú na zvežadenie svojej postavy alebo chudnutie (cvičenie je síce anaeróbne, ale pravidelné posilňovanie ako doplnok anaeróbneho cvičenia má svoj význam - napríklad väčšia svalová hmota spotrebováva väčšie množstvo energie, tým pádom sa zvyšuje denný výdaj energie, a to i samotným cvičením).

Posilňovacie stroje na doma tak možno využi na tvarovanie a naberanie svalov, zlepšenie vašej fyzickej kondície. Cvičenie na nich je ideálnym doplnkom k aerobnému cvičenia, či už napríklad k vonkajšiemu behu alebo sa výborne hodí k ďalšej výbave vašej domácej posilňovne (rotopedy, bežecké pásy a podobne).

Výhody domácich posilňovacích strojov

  • Obstaraním domácich posilňovacích strojov sa zbavujete povinnosti navštevova neustále posilňovňu, či už z dôvodov finančných, časových alebo z prostej lenivosti. Pre uponáhžaných žudí s nedostatkom času je to ideálne riešenie, posilňova môžete ihneď, v akýkožvek čas a v akýkožvek čas presta.
  • Pravidelný tréning na posilových strojoch má vplyv najmä na srdce a cievny systém, pomáha predchádza vzniku vysokého krvného tlaku, znižuje kžudový tep, posilňuje odolnos kardiovaskulárneho systému, podporuje spažovanie tukov pri aeróbnom cvičení a zvyšuje kondíciu.
  • Pravidelný tréning na posilových strojoch ovplyvňuje okrem fyzickej tiež stránku duševnej, pôsobí psychologicky a chemicky v samotnom mozgu uvožňovaním endorfínov a ďalších hormónov šastia - pomáha tak bojova proti stresu, čo je v dnešnej dobe vežmi dôležité.
  • Cvičením na posilňovacích strojoch môžeme spevni a vytvarova požadovanej izolované svalové partie alebo sa zamera na celé telo komplexne.

Popis jednotlivých druhov posilňovacích strojov:

Posilňovacie lavice rozdežujeme podža použitia na:

  • Klasické, jednoduché posilňovacie lavice
  • Posilňovacie nastavitežné lavice
  • Univerzálna lavica, šikmé posilňovacie lavice a ďalšie

DP2 Základom väčšiny domácich posilňovní je zvyčajne univerzálna posilňovacia lavica s možnosou polohovania sedáku a chrbtovej opierky. Na tejto posilňovacej lavici možno cviči ako s vežkou obojručnou činkou za pomocou odkladacieho stojanu, tak s jednoručnými činkami. Stojan na vežkú činku môže by súčasou samotnej lavice alebo je k dostaniu zvl᚝. Dôležitým prvkom je horná a dolná kladka, ktoré vám umožnia variabilné cvičenie mnohých svalových partií na dolných a horných častiach tela.

Posilňovacie veže

Jedná sa o univerzálne posilňovacie stroje, u ktorých nie je záaž vytváraná pomocou kotúčov a činiek, ale s pomocou sady závaží, ktorá je umiestnená v zadnej časti stroja. Počet závažia si volíme pomocou kolíka, ktorý zasunieme do požadovanej úrovne. Hmotnos tvorená týmito závažiami je pri cvikoch na svalové partie prenášaná pomocou ocežových lán.

Posilňovacie stroje na činky

Jedná sa o univerzálne posilňovacie stroje obsahujúce posilňovaciu lavicu, stojan na činku (integrovaný alebo samostatný) a kladky. Tieto posilňovacie stroje zaistí komplexnú posilnenie mnohých svalových partií tela. Dôležitými parametrami sú najmä vežkos, rozsah polohovanie sedadla a chrbtovej opierky a výškovej polohy Kopáč. Tieto parametre nám umožní zabezpeči variabilitu cvikov.

Posilňovacie lavice klasické

DP3 Jedná sa o rovné či polohovacie lavice, ktoré sú určené na cvičenie s činkami. Dôležitými parametrami sú u týchto lavíc opä vežkos a rozsah polohovania sedadla a chrbtovej opierky, ktoré nám zaistia rôzne nastavenia požadovaných cvikov.

Posilňovacia lavica na brušné svaly

Jedná sa o klasickú lavicu, na ktorej cvičíme s vlastnou váhou, patrí tu klasická šikmá lavice či lavica na brušné svaly a podobne. Posilňovacia lavica na vzpriamovače chrbtice

Jedná sa o špeciálne posilňovacie lavice, ktoré nám slúžia na precvičovanie bedrových svalov, ktoré slúžia ako tak zvané vzpriamovače. Tieto svaly sú umiestnené axiálne pozdĺž chrbtice a slúži na zabezpečenie vzpriameného postavenie tela. Precvičovanie týchto partií je vežmi dôležité najmä v dnešnej dobe sedavého spôsobu života, ich ochabnutie je často dôvodom bolestí chrbta. Precviči tieto partie je pomerne ažké, a preto je obstaranie týchto posilňovacích lavíc vežmi žiaduce.

Posilňovacia lavica s integrovanými stojanmi

Jedná sa o rovnej alebo polohovacie lavice, ktoré sú určené na cvičenie s činkami. Stojan na vežkej činky je integrovaný, teda na pevno. Dôležitým parametrom je vežkos a rozsah polohovania sedadla a chrbtovej opierky, výškové polohovanie Kopáč na nohy. Tieto parametre posilňovacej lavice ním opä umožní rôznorodos cvikov.

Samostatné stojany alebo stojany hornej a dolnej kladky

Jedná sa o doplnok k posilňovacím laviciam. Vhodné je kombinova produkty rovnakých výrobcov kvôli kompatibilite. Samostatný stojan na činku môže by z určitého pohžadu o niečo výhodnejšie z hžadiska väčšej variability cvikov ako stojan integrovaný.

DP4 Ako správne vybra posilňovací stroj?

Výber posilňovacích strojov všeobecne

Posilňovacie stroje a posilňovacie lavice musíme vybera podža účelu. Iné preferencie bude pochopitežne ma profesionálny a aktívny športovec a iné starší žudia alebo ženy. Ďalej zvažujeme ostatné parametre spomenuté ďalej.

Výber posilňovacie lavice

Pri výbere posilňovacie lavice sa najskôr musíme rozhodnú, akú partiu tela chcete posilňova, a podža toho volíme:

  • Posilňovacej lavici pre posilňovanie chrbta a brušných svalov
  • Klasickú benchpress lavicu pre cvičenie s činkami
  • Zvážime svoje finančné možnosti a dostupné priestory

Ženy chcú väčšinou cviči brucho, muži zase obvykle benchpress. Pri nákupe do obmedzených priestorov často volíme kompromis v podobe multifunkčnej skladacia posilňovacia lavica.

Dôležité parametre pri výbere

DP5 Pri výbere posilňovacích strojov na doma je úplne zásadným parametrom polohovanie jednotlivých opierok a adaptérov, ako už bolo spomenuté. Ak máme možnos tohto nastavovania, možno na základe osobných telesných proporcií žubovožne upravova posed a priebeh cvikov, nedochádza tak k poškodzovaniu kĺbov a šliach a cvičenie je komfortné a variabilné. Konkrétne ide u posilňovacích lavíc najmä o rozsah a vežkos uhla sedadla a chrbtovej opierky a výškové nastavenie Kopáč, tieto zaisujú možnosti požadovaných prevedenia cvikov.

Konštrukcia rámu

Robustnos a masívnos rámu je základná parametrom posilňovacích strojov a lavíc. Celá vaša váha sa pri cvikoch na tento prvok prenáša, a preto je jeho kvalitné prevedenie úplným základom celého posilňovacieho stroja. Je treba da pozor na niektoré lacné modely, pri ktorých môže by správne prevedenie cviku až nemožné z dôvodu nestability rámu. Lepšie je si priplati za kvalitu, alebo vychádza z overených recenzií. V tomto ohžade sa nemusíte obáva nakupovania cez www.najlacnejsisport.sk, i s lacnejšími modelmi značky Master, ktoré máme v ponuke, sú dobré skúsenosti. Pri akýchkožvek problémoch je navyše promptne riešená reklamácie.

Kladky a prevody

Jedná sa o vežmi dôležitú súčas posilňovacieho stroja z hžadiska funkčného a z hžadiska drahého servisovania. Prevodové lanka a kladky zaisujú prevedenie samotných cvikov prenášaním hmotnosti rôznych závažím na svalové partie. Lanka majú pochopitežne určitú životnos, ktorá je daná kvalitou materiálu a správnym priemerom lanka.

Čo sa týka kladiek, tu je dôležité osadenie ložiskami a opä kvalita a pevnos materiálu, v ktorom sú tieto ložiská osadené. Nepríliš vhodné je umiestnenie ložísk v plastových kladkách, tie majú totiž pomerne nízku životnos.

Závažie

Záaž je u posilňovacích strojov tvorená samostatnými kotúčmi a činkami, ktoré sa naloží podža požiadavky ciežovej váhy na tak zvané nakladacie tŕne. Možno ich podža žubovôle doobjednáva. Ďalšia možnos vytvárania záaže je riešená pomocou sady závaží (tak zvaných tehličiek), kedy záaž meníme príslušným zastrčením kolíka do správnej výšky. Pri dokupovania ďalších kotúčov si musíme dáva pozor na priemer otvoru v kotúčoch, aby bola vyhovujúca nakladaciemu tŕňa na našom posilňovacom stroji. U tehličiek je nutné dba na to, aby tehličky boli kovové s pojazdovú vložkou, čo zaisuje tichý a plynulý chod pri cvičení.

Možnost zloženia

DP6 Výhodný parameter najmä pre užívatežov, ktorí majú doma obmedzené možnosti z hžadiska priestoru. Opä pozor na lacné nekvalitné modely, skladaním sa môžu rýchlo opotrebováva. Dôjde k uvožneniu spojov a stroj je potom v podstate nepoužitežný.

Odporúčame si tiež prečíta ...

Stepper - prečo si ho robi a ako ho správne vybera

Vhodný posilňovač pre posilňovanie brušných svalov

Domáca posilňovňa - alebo ako vybavi domácu posilňovňu

FITNESS POMÔCKY MASTER z vás urobia skutočný majster

Bežecké pásy vám zaručene udrží alebo zlepší kondíciu počas nadchádzajúcej dlhej zimy

Ako vybra správny rotoped

alebo prejdite rovno k výberu posilovacieho stroja v našom e-shope.