Najlacnejsisport.sk Najlacnejsisport.sk 0918 665 685

Florbal, futbal, baseball, basketbal a iné loptové športy

Loptové športy patria k jedným z najobľúbenejších športov vôbec, jedná sa tiež zrejme o najobslahlejšie kategórie zo všetkých možných druhov športov. Názov je odvodený od základnej pomôcky, ktorá je na prevádzkovanie týchto druhov športov potreba, teda lopty. Na svete existuje veľké množstvo športov, v ktorých hrá práve lopta zásadnú úlohu, zvyčajne sa jedná o športy kolektívne. Okrem tých najznámejších a marketingovo najatraktívnejších loptových hier, ako je futbal, basketbal, tenis a podobne, sa do loptových športov radí aj športy, ktoré používajú lopte podobnú športovú pomôcku (napr. Rugby). Tieto športy často patria medzi národné športy daných krajín, v ktorých sa tiež prevažne alebo jedinečne prevádzkujú. Lopty majú rôzne veľkosti a v rôznych hrách tiež rôznorodú funkciu.

Obecne o loptových športov

1 Drvivá väčšina loptových športov je športom kolektívnym, kedy zvyčajne súperia dve družstvá proti sebe, pričom základnú pomôcku tvorí loptu. Družstvá zvyčajne súperia o zisk lopty, a ten sa potom snažia dostať do určitých miest. Toto miesto môžu predstavovať bránku, kôš, vymedzený priestor a podobne. Splnením tohto úkonu získava družstvo alebo jedinec bodové určité ohodnotenie, ktoré v konečnom súčte rozhoduje o víťazovi.

Loptové športy môžeme veľmi jednoducho rozdeliť na známe a menej známe:

Známe loptové športy

Medzi najznámejšie loptové športy, ktoré sú najčastejšie prevádzkované, patrí bezpochyby futbal, basketbal, tenis, hádzaná či volejbal. V posledných rokoch sa do popredia dostal aj florbal. Ďalej sem môžeme zaradiť rugby, americký futbal, futsal, nohejbal, pozemný hokej, baseball a softbal.

Menej známe loptové športy

Existujú tiež loptové športy menej známe a hrané. Dôvodom prečo sa o týchto športoch menej vie, je zvyčajne to, že sa jedná o športy novej alebo naopak veľmi staré a zabudnuté. Tu si uvedieme niekoľko príkladov:

Lakros

Tu môžeme zaradiť napríklad v Severnej Amerike veľmi obľúbený lakros. Tento šport bol založený indiánmi, súťažia proti sebe dve pätnásťčlenná družstvá, ktoré používajú zvláštne palice s košíčkom, do ktorého sa loptička chytá. Loptičkou sa potom skóruje.

Hurling

Ďalším menej známym športom je Hurling. Jedná sa írsky národný šport, proti sebe bojujú opäť dve pätnásťčlenná družstvá. Hráči sú vybavení prilbami, krátku drevenou pálkou, pomocou ktorej odpaľujú loptičku do bránky alebo miesta nad ňou. Podľa umiestnenia loptičky sa potom počítajú body.

Bowls

Niektorý ľudia medzi menej známe loptové športy radia aj bowls, ktorý je obľúbený najmä v Británii. Je to hra podobná curlingu, ktorý je na rozdiel od bowls olympijskou disciplínou. Táto hra sa však nehrá na ľade. Používajú sa gule.

Čo je pri prevádzkovaní loptových hier dôležité?

1 Pre hranie loptových športov je samozrejme najdôležitejší správny výber športového vybavenia špecifického pre daný loptový šport. Výber športového vybavenia ovplyvňuje celkovú kvalitu hry.

Základom teda bude vybrať vhodný loptu. Lopta ale nie je jedinou športovou pomôckou, ktorú treba riešiť, ďalej je potrebné sa zamerať na ďalšie športové príslušenstvo k danému športu. Základom bude samozrejme vhodná obuv. Ako správne túto výbavu vybrať? To si neskôr rozvedieme pri jednotlivých loptových športov, ktorých vybavenie na našich stránkach ponúkame.

Prečo sú loptové športy tak obľúbené a aké sú ich hlavné výhody?

Hranie loptových športov znamená aeróbne typ cvičenia. Tento druh cvičenia je blahodarný pre naše zdravie, predovšetkým srdce a cievny systém. Pravidelný tréning slúži ako prevencia vzniku vysokého tlaku, infarktu myokardu a ďalších srdcových a cievnych chorôb. Znižuje sa kľudový pulz, čo je veľmi výhodné pre srdce, ktoré musia pracovať nepretržite celý život. Pravidelné cvičenie ďalej pôsobí pozitívne na duševné zdravie, pretože sa pri ňom uvoľňujú endorfíny a ďalšie podobné tak zvané hormóny šťastia. Človek sa celkovo cíti dobre, v kondícii, má vyššie sebavedomie, je výkonnejší v práci. Väčšina loptových športov nie je príliš nákladná, ak sa im chceme venovať, stačí nakúpiť správne vybavenie a loptu. V porovnaní napríklad s motoristickými športy nejde o závratné sumy, ani ak by sme sa im chceli venovať profesionálne.

Väčšina loptových športov je nezávislá na počasí a možno je okrem vonku prevádzkovať aj v halách alebo iných uzavretých priestoroch. Loptové hry sú obvykle kolektívne, ich prevádzkovanie sa pozitívne prejavuje v sociálnej oblasti, človek uspokojuje jeden zo základných pudov, pridruženého s inými ľuďmi, stretáva sa tak s priateľmi alebo je novo získava.

Teraz si stručne uvedieme niektoré základné informácie k niektorým najznámejším loptovým športom, ktorých športové vybavenie vám ponúkame.

Fotbal

Názov tohto športu pochádza z angličtiny, je odvodený od slov foot (noha) a ball (lopta). U nás sa označuje tiež kopaná, v USA soccer. Jedná sa o bezpochyby najpopulárnejší a najrozšírenejší loptový šport, ktorý je športom kolektívnym.

Historia fotbalu

DP3 Hry podobné futbalu sa hral už v staroveku, napríklad v Číne, kde sa tak zvané Čchu-tu hralo už v 2 storočí pred Kr. Futbal v dnešnej podobe vznikol v Anglicku v 16. storočí, kde tamojšej súkromnej strednej školy nariaďovali povinné športovanie detí, a futbal sa stal nástrojom. Pravidlá futbalu bola v počiatkoch nejednotná, líšila v rôznych oblastiach a školách (napríklad rozmery ihrísk), postupne sa vyvinuli dve odnože futbalu, v jednej sa lopta prenášal v rukách, druhá odnož bola základom dnešného futbalu, kedy sa používalo hlavne kopanie do lopty.

Na prelome 18. a 19. storočia sa rozvíja novodobý futbal. Pravidlá boli zjednotená do dnešnej podoby, na tento účel bola založená prvá futbalovej združené - Football Association (FA), ktorá zo zjednotených pravidiel vypustila skôr pretrvávajúce pravidlá dovoľujúci beh s loptou v ruke a držanie a podrazenie súpera. Prvý novodobú futbalovú súťaží bol anglický pohár, ktorý sa konal v roku 1871. Z Anglicka sa potom futbal rozšíril po Európe a ďalších kontinentoch. V roku 1904 bola založená dnešná FIFA (Medzinárodná futbalová asociácia). Prvé majstrovstvá sveta sa hralo v Uruguaji v roku 1930.

Prečo je fotbal taký obľúbený?

1 Jeho popularita vďačí najmä tomu, že je veľmi jednoduché a málo nákladné začať futbal prevádzkovať, v podstate si stačí zaobstarať len loptu. Futbal sa tak hrá vo všetkých kútoch po celej zemeguli, či už v chudobných či bohatých oblastiach. Jedná sa aeróbne šport, ktorým zvyšujeme kondíciu a zlepšujeme svoje zdravie. Na profesionálnej úrovni sa ním dá dobre uživiť, futbalisti patrí k najlepšie plateným športovcom na svete, to vďaka obrovskej marketingovej atraktivite.

Aký je princíp fotbalu?

Vo futbale proti sebe stoja dve jedenásťčlenná družstvá na obdĺžnikovom ihrisku. Cieľom je dosiahnuť viac gólov čiže gólov oproti súperovi. Bránky je dosiahnutý, ak sa lopta dostane za bránkovú čiaru medzi tromi žrďami celým objemom. Používa sa najmä kopov do lopty, však hráči môžu na hranie používať tiež ľubovoľnej časti tela okrem rúk a paží. Iba brankár, ktorý zabraňuje, aby sa lopta za bránkovú čiaru, môžu loptu chytať rukami.

Ak chcete začať hrať futbal, aké vybavenie je potrebné si zaobstarať?

Fotbalové lopty

Kopačky

Futbalové chrániče

Futbalové rukavice

Futbalové bránky

Futbalové siete

Futbalové príslušenstvo

Florbal

Florbal sa v dnešnej dobe dostáva do popredia medzi známe loptové športy, jeho obľuba rapidne narastá.

Aký je princíp florbalu?

DP3 Jedná sa kolektívny šport, ktorý sa prevádzkuje v halách. Hrá sa na ihrisku o predpísanej veľkosti 40x20 metrov. Florbal je športom podobným hokeji, v poli hrá 5 hráčov na každej strane plus jeden brankár. Miesto puku sa používa dutá, ľahká, plastová, biela loptička. Hráči sú vybavený špeciálnymi florbalovým palicami s umelých materiálov. Brankári palicu na rozdiel od hokeja nepoužívajú, môžu využívať len svoje telo, chytajú loptičku rukami a v spodných častiach bránky pracujú nohami.

História florbalu

Pôvodne florbal vznikol v USA, o tejto skutočnosti nie je príliš známe, pretože oficiálne sa za kolísku florbalu Švédsko považuje. V USA sa tak stalo v nadväznosti na vynález plastového dutého loptičky bejzbalista, ktorí ho pôvodne používali pre tréningy. Tu sa začal hrať organizovane v 70. rokoch a jeho obľuba veľmi rýchlo vzrástla. Vo Švédsku bol florbal nazývaný slovom innebandy. Florbal sa potom veľmi rýchlo rozšíril do susedného Fínska, kde ho nazývali salibandy, a následne aj do Švajčiarska, kde sa florbalu hovorilo unihockey. Tieto krajiny sú dodnes svetovými mocnosťami florbalu, v posledných rokoch sa medzi ne tlačí aj Česko.

Najviac registrovaných hráčov má Švédsko, ktoré je dominantné svetovou veľmocou florbalu, udáva smer jeho vývoja a jeho pravidiel. Česko je v počte registrovaných hráčov na treťom mieste po Finech a pred Švajčiarmi. 1 Na začiatkoch nebola pravidlá florbalu úplne jednotná, najväčší rozdiel bol najmä vo švajčiarskom florbale, kde brankári pôvodne mohli používať hokejku. K zjednoteniu pravidiel došlo v roku 1986 v súvislosti so založením medzinárodnej florbalovej asociácie - IFF.

Prečo je florbal taký obľúbený?

Obľuba florbalu rapídne rastie, v súčasnosti je v Slovenskej republike registrovaných okolo 40 000 hráčov a toto číslo každým rokom narastá. Je to najmä preto, že florbal je na rozdiel od hokeja oveľa menej nákladný. Najprv nie je nutné zhotovovať obsiahlu výstroj ako je tomu u hokeja. Rodičia tiež platí oveľa nižšiu členské poplatky a nemusia s deťmi toľko cestovať a venovať im takúto porciu času. Niet preto divu, že v súčasnosti rodičia často radšej zapisujú deti, ktoré majú rady hokej a jemu podobné športy, práve na florbal.

Ak chcete začať vy alebo vaše dieťa hrať florbal, aké vybavenie je k tomu treba zaobstarať?

Florbalovú hokejku

Florbalová loptička

Florbalovú obuv

Florbalovú bránku

Brankářské vybavení, jde-li o brankáře

Dalšie florbalové príslušenstvo

Basketbal

Charakteristika a princíp basketbalu

DP3 Basketbal patrí tiež k veľmi obľúbeným športom, hrá sa takmer po celom svete. Česky sa basketbal nazýva aj basketbal. Názov totiž vychádza zo slova basket, čo je anglicky kôš. Jedná sa o kolektívny šport, kde proti sebe stoja dva tímy, ktoré majú päť členov, snaží sa dostať loptu do koša umiestneného v predpísanej výške, zároveň sa snaží zabrániť, aby súper dostal loptu do ich koša, to všetko za dodržiavanie basketbalových pravidiel. Na rozdiel od vyššie spomínaných loptových športov má jeden bod, čiže kôš, oveľa menšiu váhu, za zápas padne aj cez sto týchto košov.

História basketbalu

Basketbal vymyslel v roku 1891 Dr James Nairsmith, ktorý pracoval ako učiteľ telesnej výchovy na springieldské YMCA International Training School. Bol požiadaný, aby vymyslel nejaký kolektívny šport do telocvične, ktorý by žiaci mohli hrať pri zlom počasí. Nairsmith na vytvorenie košov použil koše na zber broskýň a umiestnil ich do výšky 10 stôp na protiľahlé strany telocvične. Basketbal na začiatku bol dosť statický, pretože sa s loptou hráč nemohol pohybovať, čoskoro sa však toto pravidlo opustilo a basketbal sa veľmi rýchlo rozšíril po celých Spojených štátoch a následne do ďalších krajín. V roku 1932 bola založená Medzinárodná basketbalová federácia (International Basketball Federation - IBF). Už v roku 1936 bol zaradený do olympijských hier.

Ak chcete začať hrať basketbal, aké vybavenie je potrebné si k tomu zaobstarať?

Basketbalová lopta

Basketbalový koš

Basketbalová obuv

Ďalšie basketbalové príslušenstvo

Basketbalová doska

Basketbalová obrúčka

Volejbal

Volejbal, veľmi rozšírený šport, ktorý má tiež plážovú variant, je kolektívne loptový šport. Názov je odvodený od slova volley (slovensky volaj čiže priame odohranie lopty z prvého dotyku). Slovensky sa označuje aj ako volejbal.

Princíp volejbalu

1 Hra spočíva v súperení dvoch šesťčlenných družstiev, ktoré tvoria len ženy, len muži alebo sa zmiešalo obe pohlavia. Hrá sa na obdĺžnikovom ihrisku o predpísanej veľkosti, na ktorom sú oba tímy oddelené sieťou umiestnenou v predpísanej výške. Súperi sa snažia loptu dostať cez túto sieť na súperovu polovicu, bez toho aby ju súper bol schopný podľa pravidiel spracovať a loptu tak spadol na zem na jeho polovici ihriska.

História volejbalu

Volejbal vznikol v USA. Bol vymyslený v roku 1985 Williamom G. Morganom z Massachusettského YMCA. Morgan chcel vytvoriť bezkontaktnú tímový halový šport s minimálnym rizikom zranenia. Pôvodne ho pomenoval slovom Mintonette, šport však bol časom premenovaný na definitívne označenie volejbal podľa spôsobu, akým sa pri tejto hre odohráva loptu.

V roku 1947 bola založená Medzinárodná volejbalová federácia (FIVB). Prvé majstrovstvá sveta sa uskutočnilo v roku 1949 a konalo sa v Prahe! Volejbal sa dostal tiež súčasťou olympijských hier a to už v roku 1964. Už spomínanú variantom volejbalu je plážový volejbal, ktorý bol oficiálne prijatý Medzinárodnou volejbalovou organizáciou v roku 1986. Tiež plážový volejbal bol zaradený do programu olympijských hier, stalo sa tak po prvýkrát v roku 1996.

Ak chcete začať hrať volejbal, aké vybavenie k tomu bude potrebné zaobstarať?

Volejbalové lopty

Volejbalovú obuv

Volejbalové chrániče

Volejbalové příslušenstvo

Volejbalová sieť

Baseball

Charakteristika a princíp baseballu

DP3 Baseball, ktorý je veľmi obľúbený najmä v USA, kde bol tiež vynájdený, je to kolektívna loptová hra. Hlavnými pomôckami sú pálky a rukavice. Názov je odvodený od anglického slova base, čo znamená slovensky meta. Princípom hry spočíva v zápolenie dvoch družstiev. Útočník jedného tímu, tak zvaný pálkar, sa snaží baseballovou pálkou zasiahnuť loptu, ktorý je nahodená obrancom, tak zvaným nahadzovačom. Oba tímy sú deväťčlennej. Pálkar musí odpáliť loptu tak, aby ho nezachytili bránicou súperovi rozostavenie po ihrisku, na ktorom sú rozmiestnené štyri méty. Pokiaľ lopta nie je súperom zachytený a nahraný na príslušnú métu, môžu útočiaci hráčmi obiehať po métach. Obehne Ak pálkar všetky štyri méty, bez toho by bol nahrávkou súpera "vyoutovaný", získava jeho tím jeden bod.

Baseball je národný športom v Spojených štátoch. Veľmi populárny je aj v Kanade, a tiež v Južnej Amerike, najmä v karibskej oblasti. Ďalej sa baseball tešia veľkej obľube aj v Austrálii, Juhoafrickej republike a vo východnej Ázii (hlavne v Japonsku, Kórejskej republike a Číne). Najznámejší a najslávnejší ligovú baseballovú súťaží je samozrejme severoamerická Major League Baseball (MLB).

História baseballu

Prvé zmienky o baseballe pochádzajú už zo 14. storočia z Anglicka, keď tunajší vonkajší mliekari hrali hru zvanú Stood Ball. V tejto hre sa behalo okolo štyroch stoličiek po odpálení loptičky palicou. V 18. storočí boli stoličky nahradené kolíky zabodnutým v krajine. Hra sa nazývala Goal Ball a začali ju prevádzkovať študenti. V tejto dobe sa prvýkrát objavuje Base Ball v USA. Pravidlá usporiadal v roku 1845 Alexander Cartwright, veľká porcia z nich platí dodnes. V roku 1867 bola ustanovená Národná liga profesionálnych bejzbalových klubov. Tá sa spojila s neskôr vzniknutú Americkou ligou a vznikla tak Major League, teda Hlavné liga.

Ak chcete začať hrať baseball, aké vybavenie budete potrebovať zakúpiť?

Baseballovú pálku

Baseballovú loptičku

Baselallovú obuv

Baseballové príslušenstvo (prilby, mety)

Baseballové sety (množstevné zľavy)

Hádzaná

Charakteristika a princíp hádzanej

1 Hádzaná je kolektívny loptový šport, ktorý má korene až v starovekom Grécku. Tento šport využíva na hranie najmä horné končatiny. Hádzaná sa hrá na obdĺžnikovom ihrisku o predpísaných rozmeroch 20x40 metrov. Proti sebe stoja dve sedemčlenná družstvá (šesť hráčov a brankár), ich cieľom je dostať sa k súperovej bránke, ktorú hajú súperov brankár, a dostať tam hodom loptu. Bránka je obohnaná územím, tak zvaným bránkovisku, ktoré má tvar polkruhu s polomerom 6 metrov. V bránkovisku môžu stať iba brankár, a preto je bránkovisko obliehané súperiacim tímom.

História hádzanej

Počiatky hádzanej je možno nájsť už v starovekom Grécku. Prevzatá bola neskôr Rimanmi, ktorí ju prevádzkovali aj ako liečebný prostriedok. Dnešnú hádzanú vytvoril dánsky učiteľ Holger Nielsen, pomenoval túto hru Handbold, a stalo sa tak v roku 1898. Prvý zjednotená pravidlá vyšla v roku 1906. V roku 1911 sa v Nemecku objavila aj variant hádzanej s väčším počtom hráčov, takzvaná veľká hádzaná, ktorú hrala dve jedenásťčlenná družstvá. Medzinárodná federácia hádzanej (IHF) vznikla roku 1946 v Kodani. V roku 1972 bola hádzaná zaradená do olympijských hier.

Ak chcete začať hrať hádzanú, aké vybavenie k tomu bude treba zaobstarať?

Lopta na hádzanú

Hádzanárska obuv

Hádzanárske bránky

Hádzanárske príslušenstvo

Nohejbal

DP3 Nohejbal je ďalším loptovým kolektívnym športom, o ktorom si niečo povieme. U nás je veľmi obľúbený, to zrejme preto, že tento loptový šport pochádza práve z Československa! V angličtine je nazývaný Football Tennis či Futnet, v Nemčine sa tomuto športu hovorí Fußballtennis. Nohejbal je veľmi populárny najmä v Česku a na Slovensku ďalej sa hrá tiežv Rumunsku, Maďarsku, Rakousku, Brazílii, Švýcarsku, Chorvatsku a Francii.

História nohejbalu

Prvýkrát sa nohejbal začal hrať v 1922. Začali s tým členovia futbalového klubu Slavia Praha a hovorili ju futbal cez šnúru. Sieť sa začala používať až o niečo neskôr.

Nohejbal má pravidlá veľmi podobná volejbalu, namiesto horných končatín sa však výhradne používa nôh. Rozdiel je tiež v počte hráčov, nohejbal hrajú zvyčajne len dva až traja hráči v poli na každej strane. Hrá sa buď do jedenástich bodov, alebo pätnástich či dvadsiatich piatich bodov. Na majstrovstvách sveta sa hrá na jeden dopad do jedenástich bodov, pričom dané mužstvo musí zvíťaziť minimálne o dva body.

Nohejbal preslávili najmä nepravidelnej, ktoý ich považujú za svoj šport. Nohejbalu sa preto niekedy hovorí trampské futbal. Prvý zjednotená pravidlá nohejbalu bola spísaná v roku 1936. V roku 1971 bol založený Slovenský Nohejbalová zväz.

Aké vybavenie budete potrebovať, ak by ste chceli začať hrať nohejbal?

Nohejbalová lopta

Nohejbalová obuv

Nohejbalová sieť

Vodné pólo

1 Jedná sa o vodný kolektívnej loptovú hru. V tejto hre proti sebe stoja dve šesťčlenná družstvá plus jeden brankár na každej strane. Hrá sa v bazéne, v ktorom sú umiestnené rôznofarebné plaváky, ktoré vyznačujú rôzne herné zóny (bránková čiara, Penaltová čiara). Cieľom je streliť viac gólov ako súper. Hrá sa na štyri štvrtiny po ôsmich minútach. Hráči sa nesmú dotýkať dna, to neplatí len pre brankára, ktorý sa tiež môže opierať o bránku. Hráči tiež nesmú loptu brať oboma rukami.

Historie vodného póla

Prvé zmienky o hre podobnej vodnému pólu pochádzajú z roku 1840. Hráči v nej sedeli obkročmo na sudoch a loptu sa do bránky snažili dostať pomocou pádiel. Názov vodné pólo vznikol vďaka podobnosti tejto hry s konským pólom. Prvé pravidlá bola spísaná okolo roku 1870. K zjednoteniu pravidiel došlo v roku 1908.

Zaujímavosťou je, že vodné pólo je najdlhšie hraným kolektívnym športom na olympijských hrách, prvýkrát sa objavil už na olympijských hrách v Paríži v roku 1900.

Aké vybavenie si budete potrebovať zaobstarať na hranie vodného póla?

Lopta pre vodné pólo

Plavecké vybavenie

Branky pre vodné pólo